BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija

Pictor® - verujte fungicidu sa uspešnom istorijom primene u uljanoj repici

Uzgajanje uljane repice je kompleksan posao. Iz sezone u sezonu poljoprivrednici se suočavaju sa problemom gljivičnih zaraza u uljanoj repici. Već više od 80 godina BASF sarađuje sa proizvođačima uljarica i industrijskim partnerima.

To znači da smo eksperti u suočavanju sa ovim problemom, kao i u ponudi bogatog portfolija proizvoda poput fungicida Pictor® koji nudi trenutnu i dugoročnu zaštitu.

 

Hiljade

iskusnih farmera

506

uspešnih ogleda u uljanoj repici

775,669

uspešno tretiranih hektara

Pictor® - zaštita uljane repice

Pictor® je fungicid razvijen specijalno za uljanu repicu i suncokret. Kombinacija aktivnih sastojaka boscalid i dimoxystrobin omogućavaju dugoročnu i pouzdanu kontrolu bolesti cvetanja u uljanoj repici. Bolesti poput sclerotinia and alternaria, koje uništavaju prinose, se odlično kontrolišu. AgCelence® prednosti Pictor®-a omogućavaju da se i u godinama u kojima ima malo ili nimalo oboljena useva, ostvari dodatni prinos.

Pictor uljana repica
Preporučujem Pictor“Ne želim da eksperimentišem u mojim usevima. Hoću da sledim siguran put.”

Razmena iskustva uzgajivača uljane repice

“Verujem svom iskustvu i iskustvu kolega iz poljoprivrede. Tražio sam zaštitu bez kompromisa i odlučio se za Pictor®.”

Iskustvo farmera u primeni fungicida Pictor® u uljanoj repici

Poljoprivrednici širom Evrope veruju svom sopstvenom iskustvu i iskustvu kolega poljoprivrednika iz drugih zemalja.

Bolesti uljane repice

Pictor® pruža zaštitu protiv glavnih bolesti cvetanja uljane repice poput bele i sive truleži i crne pegavosti.

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)

Bela trulež je jedna od najznačajnijih bolesti u uljanoj repici. Usled širokog opsega domaćina gljivice, ova bolest se može naći svuda. Oboljenje pogađa biljke uglavnom u toku cvetanja. Vlažni vremenski uslovi (kiša,rosa ) i temperature iznad 10°C, pogoduju širenju zaraze.

Simptomi se mogu videti od kraja cvetanja pa na dalje. Početni simptomi u vidu svetlo braon lezija vidljivi su na listu na mestima gde se zadrzala opala latica. Kasnije možemo videti tipične bele simptome na stabljici (vidi sliku). Inficirane stabljike su šuplje a u njihovoj unutrašnjosti se nalaze crne, bezoblične sklerocije.

U zavisnosti od godine, gubici prinosa prouzrokovani belom truleži mogu dostići I 30%. Za efikasnu zaštitu biljke od ove bolesti preporučuje se tretman u punom cvetanju (prva faza opadanja latica).

Crna pegavost (Alternaria brassicae)

Od kada se intenzivirala proizvodnja uljane repice u Evropi, crna pegavost je patogen koji se najčešće (češće, učestalije) pojavljuje. Bolest se javlja na kraju cvetanja pa do pojave mahuna i pogoduje joj toplo i vlažno vreme u tom periodu. Polegle biljke su pogotovo inficirane crnom pegavošću zbog povoljne mikroklime.

Simptomi se mogu javiti na lišću, stabljici i mahunama. Pege su tipično tamno braon ili crne boje sa koncentričnim tamnim i svetlim prstenovima. U ekstremnim slučajevima pege se spajaju I mogu da dovedu do preranog otvaranja mahuna, a samim tim i do smanjena prinosa od 20% i vise.

Crna pegavost se može kontrolisati fungicidima koji se primenjuju u cvetanju protiv bele truleži. Fungicidi sa dugoročnim delovanjem predstavljaju najbolju kontrolu kasnijeg pojavljivanja Alternarie.

Siva trulež (Botrytis cinerea)

Siva trulež je patogen koji se može naći svuda s obzirom na to da napada širok opseg useva. Bolest često napada biljke pod stresom, tako da može biti od značaja samo u nekim godinama.

Simptomi su vidljivi na lišću (na slici), stabljici ili mahunama. U vlažnim uslovima može se videti tamno siva micelija na inficiranim delovima biljke.

Kako bi zaštitili useve od sive truleži preporučuje se tretman od početka do sredine cvetanja.

Verujemo Pictoru

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.