BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Fungicidi

Caramba®

Sistemični fungicid

sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Caramba® pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja.

- Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata.

- Zato Caramba® i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Downloads

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Caramba®
Formulacija:Koncentrat za emulziju (EC).
Oznaka proizvodaEtiketa Caramba®
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Caramba®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Prolećna pšenica

Prolećna pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Prava plesan (jabuka)
1,2 - 1,5 l/ha 35 dana Pepelnica (Blumeriela graminis): tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas; Rđa (Puccinia spp.): tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja odnosno tokom sticanja uslova za širenje parazita; Siva pegavost lista (Mycosphaerella graminicola.): tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita; Palež klasa (Fusarium spp) : u fazi kraj klasanja (po pojavi svih klasova i početkom cvetanja (vidljive prve polenove kese) (faza 59-61 BBCH skale) Jednom u toku godine na istoj površini.

Repica/repa

Repica/repa
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bela trulež
jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha i prolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. 56 dana jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha i prolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini.
Truleži uljane repice
jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha i prolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. 56 dana jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha i prolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini.
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.