BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Herbicidi

Cleranda®

Selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid

kontaktnog i rezidualnog delovanja. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova.

Indikator useva:

Clearfield uljana repica

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Jedan herbicidni tretman je dovoljan za čist usev uljane repice

- Široka fleksibilnost u primeni herbicida

- Potpuna kontrola večine širokolisnih i travnih korova uz primenu nakon nicanja useva

- Deluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta

Kontakt

Kontakt

 
 
 
 
 
 

Kao što se vidi na sikama iz ogleda, suzbijanje korova u Clearfield® sistemu je mnogo jednostavnije, fleksibilnije i efikasnije!

Herbicidom Cleranda® se nakon samo jednog tretmana suzbijaju širokolisni i travni korovi nakon nicanje uljane repice.

Više o Clearfield® tehnologiji gajenja uljane repice pročitajte na sledećem linku: Clearfield® uljana repica

 
 
 
 
 
 

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Cleranda®
Formulacija:Koncentrat za suspenziju (SC)
Aktivna materija:
  • 17,50 g/l Imazamox
  • 375 g/l Metazahlor
Oznaka proizvodaEtiketa Cleranda® 10LEtiketa Cleranda® 10l + 5l
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Cleranda®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Clearfield uljana repica

Clearfield uljana repica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
jednogodišnji širokolisni korovi
1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha Obezbeđena vremenom primene (OVP) Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.