BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Regulatori rasta

Medax® Top

je regulator rasta,

koji se primenjuje za regulaciju porasta i učvršćivanje stabiljke ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, tritikalea i raži.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Fleksibilno vreme primene

- Efikasan u svim klimatskim uslovima

- Poboljšan razvoj korenovog sistema i bolje ukorenjavanje

- Redukuje visinu stabla – povećana otpornost na poleganje

- Homogena visina useva radi lakše žetve

Downloads

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Medax® Top
Formulacija:Koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija:
  • 300 g/l Mepikvat-hlorid
  • 50 g/l Prohexadion-Ca

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Prolećni ječam

Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
0,6-1 l/ha OVP Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine.

Zimska pšenica

Zimska pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
0,6-1 l/ha OVP Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine.

Zimska raž

Zimska raž
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
0,6-1 l/ha OVP Od početka rasta stabljike do fenofaze jezička (BBCH 30-39). Jednom na istoj površini, u toku godine.

Zimski ječam

Zimski ječam
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
0,6-1 l/ha OVP Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine.
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.