BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Fungicidi

Priaxor®

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore. To ovaj preparat stavlja u sam vrh fungicida za zaštitu pšenice, ječma, raži i tritikalea od ekonomski najštetnijih bolesti.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

  • Efikasna kontrola bolesti za visok i kvalitetan prinos.
  • Novi standard u borbi protiv najvažnijih bolesti.
  • Fleksibilnost u primeni.
  • Dugotrajna efikasnost nakon primene postiže se zbog sistemičnog kretanja aktivnih materija kroz biljku i brzog kurativnog efekta na gljive koje prouzrokuju bolesti.
Kontakt

Kontakt

 
 
 
 
 

Grafički prikaz vremena i količine primene preparata Priaxor® u pšenici.

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Priaxor®
Formulacija:Koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija:
  • 75 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)
  • 150 g/l Pyraclostrobin

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Prolećna durum pšenica

Prolećna durum pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bolesti stabljike
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 55 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica žita
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Žuta rđa pšenice
0,75- 1,5 l/ha 55 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Prolećna pšenica

Prolećna pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bolesti stabljike
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Žuta rđa pšenice
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Prolećne tritikale

Prolećne tritikale
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica žita
0,75- 1,5 l/ha 55 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Prolećni ječam

Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Mrežasta pegavost
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pegavost lista (ječam)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zimska durum pšenica

Zimska durum pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bolesti stabljike
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica žita
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Žuta rđa pšenice
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zimska pšenica

Zimska pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bolesti stabljike
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Žuta rđa pšenice
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zimska raž

Zimska raž
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pegavost lista (ječam)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zimske tritikale

Zimske tritikale
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica žita
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Siva pegavost lista
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zimski ječam

Zimski ječam
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Mrežasta pegavost
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pegavost lista (ječam)
0,75- 1,5 l/ha 35 dana Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.