BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
март 2019
Herbicidi

Biathlon® 4D

Novi herbicid

namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

Biathlon® 4D svoje benefite farmerima pruža kroz 4 dimenzije:

  • Fleksibilno vreme primene
  • Minimalna zavisnost od vremenskih uslova
  • Odlična mogućnost mešanja
  • Širok spektar delovanja
Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Biathlon® 4D
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija:
  • 714 g/kg Tritosulfuron
  • 54 g/kg florasulam

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Zimska pšenica

Zimska pšenica
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Širokolisni korovi
40-50g/ha OVP Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova. jednom u toku godine

Zimski ječam

Zimski ječam
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Širokolisni korovi
40-50g/ha OVP Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova. jednom u toku godine
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.