BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
март 2019
Herbicidi

Pulsar® Plus

Veći prinos zrna i količina ulja po hektaru

Herbicid Pulsar® Plus se primenjuje u suncokretu koji je otporan na imidazolinon, Clearfield® Plus, suzbija monokotiledone i dikotiledone korovske biljke koje niču iz semena i parazitnu cvetnicu: volovod (Orobanche spp.).

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

Šta je "plus" u Clerfield® Plus tehnologiji?

- Veći prinos i veća količina ulja po ha.

- Veća efikasnost na korove sa herbicidom Pulsar® Plus koji sadrži inovativni ađuvant.

-Jednostavnije suzbijanje samoniklog suncokreta.

- Veća sigurnost proizvodnje.

- Isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta.

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Pulsar® Plus
Formulacija:Koncenrtovani rastvor (SL)
Aktivna materija:
  • 25 g/l Imazamox

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Clearfield Plus Suncokret

Clearfield Plus Suncokret
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Uskolisni i širokolisni korovi
1,2 - 2,0 l/ha OVP Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini.
Volovod
1,2 - 2,0 l/ha OVP Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.