BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
март 2019
Fungicidi

Sercadis®

Fleksibilan kao i Vaše potrebe.

Superiorno suzbijanje pepelnice i čađave krastavosti jabuke i kruške, i pepelnice u vinovoj lozi.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Visoka efikasnost u suzbijanju dve ključne bolesti

- Jedna aktivna supstanca

- Niska doza primene

- Fleksibilan

- Kompatibilan

- Dugo delovanje

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Sercadis®
Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija:
  • 300 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Jabuka

Jabuka
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Pepelnica
0,25l/ha 35 dana Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Maksimalno 3x u toku godine
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
0,25 l/ha - 0,30 l/ha 35 dana Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine

Kruška

Kruška
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Čađava pegavost lista i krastavost plodova
0,25 - 0,30 l/ha 35 dana Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Tri puta na istoj površini u toku godine

Vinova loza

Vinova loza
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Pepelnica
0,15 l/ha 35 dana Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana. Tri puta na istoj površini u toku godine.
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.