BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Okvašivač

Dash®

Dash® je pomoćno sredstvo- okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih preparata za zaštitu bilja i primenjuje se nakon nicanja, u kombinaciji sa herbicidima.

Indikator useva:

Slatki kukuruz

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Dash® se kao pomočćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

Kontakt

Kontakt

Sastav Dash® okvašivača

Dash® u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 - C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju - EC.

Primena okvašivača Dash®

Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0.5 – 1.0 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

Dash® + Corum®- primena preparata u zaštiti soje od korova

Soja se štiti od širokolisnih korova prskanjem i to iz dva puta. Najbolje je koristiti kombinaciju Corum® herbicida i Dash® okvašivača.

Količina primene Corum®-a i Dash®-a u zaštiti soje

Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak

okvašivača Dash® (1 + 1 l /ha), ali iskustva iz prakse govore da je dovoljna količina okvašivača Dash® od 0,5 + 0,5 l/ha.

Vreme primene Coruma® i Dasha® u zaštiti soje

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja manja, jer je tada otpornija (od 1-3 trolista; faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova veličine između dva i tri centrimetra (u fazi od kotiledona do 4 lista; optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Dash®
Formulacija:Koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija:
  • 100% l/ha metilestri masnih kiselina
Oznaka proizvodaEtiketa Dash® 1l
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Dash®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Slatki kukuruz

Slatki kukuruz
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
jednogodišnji i višegodišnji korovi
0.5 - 1.0 l/ha Zavisi od herbicida sa kojim se primenjuje Zavisi od herbicida sa kojim se primenjuje
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.