BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Herbicidi

Butisan® 400 SC

je selektivni, translokacioni herbicid

za suzbijanje travnih i širokolisnih korova.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Oslobađa uljanu repicu od korova u ranom stadiumu, na samom početku vegetacije, kada je ovaj usev najosetljiviji.

- Deluje na večinu korova a posebno na divlju kamilicu

- Poseduje odličnu fotostabilnost

- Gotovo da ne zavisi od zemljišne vlage, brzo se aktivira i tako deluje na korove

Kontakt

Kontakt

Način upotrebe Butisana® 400 SC

BASF preporučuje upotrebu herbicida Butisan® 400 SC u dozi 2,5 L/ha, posle setve a pre nicanja uljane repice. Ovim tretmanom omogućavamo uljanoj repici da ima nesmetan i brz rast bez konkurencije korova. Ako se usev zakorovi, repica se izdužuje i slabo ukorenjuje što otežava prezimljavanje i povećava rizik od odbacivanja lišća.

Butisan® 400 SCne zavisi ili veoma malo zavisi od zemljišne vlage. Lako se aktivira i efikasno deluje na korove.

Butisan® 400 SCsuzbija većinu širokolisnih korova, a posebno na divlju kamilicu.

 
 
 
 
 

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Butisan® 400 SC
Formulacija:koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija:
  • 400 g/l Metazahlor
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Butisan®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Beli kupus

Beli kupus
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Uskolisni i širokolisni korovi
2,0 - 2,5 l/ha OVP 5 - 6 dana nakon rasađivanja jednom, na istoj površini u istoj godini

Repica/repa

Repica/repa
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Uskolisni i širokolisni korovi
2,5 l/ha OVP Posle setve, a pre nicanja useva jednom, na istoj površini u istoj godini
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.