BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Insekticidi

Fastac® 10 EC

je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Fastac® 10 EC je efikasan protiv večine ekonomski značajnih štetočina i suzbija sve razvojne stadijume insekata. Upotrebljava se u velikom broju raznovrsnih useva.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Uspešan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide

- Ispoljava repelentno i "antifeeding" delovanje

- Ne ispoljava fitotoksičnost u preporučenim dozama

- Duže deluje nego klasični insekticidi

- Visoko otporan na spiranje kišom

- Niske doze umanjuju zagađenost okoline

- Neznatno opasan za vrste koje nisu objekat tretiranja

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Fastac® 10 EC
Formulacija:koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija:
  • 100 g/l alfa-ciprmetrin
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Fastac®
Katalog proizvodaFastac flajer
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Beli kupus

Beli kupus
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Kupusov moljac
0,08 - 0,12 l/ha 28 (u danima) Kada se primete prve gusenice Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Breskva

Breskva
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Breskvin smotavac
0,01 - 0,015% 14 ( u danima) pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi,
Dudovac
0,01 - 0,015% 14(u danima): (u zatvorenom prostoru) na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi
Zelene breskvine vaši
0,01 - 0,015% 14 (u danima): (u zatvorenom prostoru) na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi
Šljivine brašnaste vaši
0,01 - 0,015% 14 (u danima): (u zatvorenom prostoru) na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi

Jabuka

Jabuka
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Dudovac
0,01 - 0,018% 14 (u danima) na početku piljenja prvih gusenica. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Jabukin smotavac
0,01 - 0,018% 14 (u danima) 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Pepeljasta vaš
0,01 - 0,018% 14 (u danima) na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Zelena jabukina vaš
0,01 - 0,018% 14 (u danima) na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci

Krastavac

Krastavac
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bela leptirasta vaš
0,02 - 0,025% 14 (u danima) Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Kruška

Kruška
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Brašnasta kruškina vaš
0,01 - 0,02% 14 (u danima) na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Crna vaš kruške
0,01 - 0,02% 14 (u danima) na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Dudovac
0,01 - 0,02% na početku piljenja prvih gusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Obična kručkina buva
0,01 - 0,02% 14 (u danima) Za kruškinu buvu: pred cvetanje ili kasnije kada se registruje prisustvo kruškine buve Dva puta u toku godine na istoj površini za kruškinu buvu,

Repica/repa

Repica/repa
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Repičin sjajnik
0,1 l/ha 42 (u danima) Za sjajnika: pre cvetanja, po pojavi imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Repičina lisna osa
0,1 l/ha 42 (u danima) Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Vinova loza

Vinova loza
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Sivi grozdov smotavac
0,012 - 0,015% 21 (u danima) Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi,
Žuti grozdov smotavac
0,012 - 0,015% 21 (u danima) Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi,

Višegodišnje biljke

Višegodišnje biljke
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Bela leptirasta vaš
0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Tripsi
0,012 - 0,018% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Žitarice

Žitarice
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crveni žitni balac
0,1 - 0,12 l/ha 35 (u danima) Na osnovu procene ekonomskog praga štetnosti, a u vreme prisustva mladih larvi Dva puta u toku godine na istoj površini
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.