BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
април 2019
Fungicidi

Signum®

je kombinovani sistemični preventivni fungicid

vrlo širokog spektra delovanja. Kombinacija novih aktivnih supstanci obezbeđuje visok stepen zaštite i dugotrajan efekat.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Izuzetno široka registracija primene

- Najkompletniji fungicid na tržištu

- Povoljne ekotoksokološke osobine

- Dovoljno kratka karenca za uspešan tretman i bezbednu primenu

- Izrazita selektivnost za gajene biljke

- Preporučen u integralnoj zaštiti

Kontakt

Kontakt

Signum® - očekujte više!

Sastav Signum® fungicida

Signum® fungicid se sastoji od dve aktivne materije: piraklostrobin i boskalid. Udružene, ove materije čine univerzalno rešenje za mnoge prouzrokovače bolesti.

Način delovanja

Signum® je kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u koštičavim voću, jagodama, paprici, paradajzu, krompiru, salatama, kupusu, luku i šargarepi.

Zaštita jagode
Očekujte više!

Karakteristike Signum® fungicida

  • Signum® fungicid se brzo usvaja od strane biljaka, pa je opasnost od spiranja kišom značajno umanjena.
  • Obezbeđuje dugotrajnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti, bespoštedan je za mnoge parazite, blagotvoran za biljke i može se primeniti u mnogim kulturama.
  • Signum® nije baktericid ali umanjuje uticaj stresa izazvan bakterijskim bolestima i aktivira prirodne mehanizme otpornosti- SAR. Na taj način umanjeni su gubici od bakterijskih bolesti.
AgCelence® efekat

AgCelence® efekat

Signum® spada u AgCelence® proizvode, pa pored suzbijanja bolesti ima i niz drugih, pozitivnih fizioloških efekata: tolerancija na plavljenje, manji stres izazvan bolestima, bolje korišćenje azota, povećan prinos, povećana tolerancija na sušu, zdravije biljke, zeleniji list, efikasnija fotosinteza…

Signum® u zaštiti jagode

Za zaštitu jagode od prouzrokovača sive truleži, Signum® se primenjuje u količini 1.5-1.8 kg/ha zavisno od uslova za zarazu.

Signum ima širok spektar delovanja pa pored zaštite od prouzrokovača sive truleži pruža zaštitu i od antraknoze plodova i lisne pegavosti jagode. Primenjuje se tokom perioda cvetanja pre sticanja uslova za zarazu a najkasnije do 7 dana pred berbu.

Signum u zaštiti jagode

Signum® u zaštiti maline

  • Siva trulež

Prouzrokovač sive truleži kod maline ostvaruje zarazu već u periodu cvetanja. Zaštitu Signum® fungicidom od ovog najrasprostranjenijeg parazita biljaka treba početi još u periodu cvetanja. Nastavti sa zaštitom u razmacima od 7-10 dana zavisno od vremenskih uslova. Sa zaštitom završitit zavisno do karence preparata za jagodasto voće.

  • Mrka pegavost

Didimela ili mrka pegavost se razvija na izdancima maline koji se ostavljaju (u drugoj polovini maja) za rod u narednoj godini. Simptomi se vide posle berbe. Ako je zaraza jača, često rod bude smanjen u narednoj godini.

Signum® fungicid ne dozvoljava razvoj didimele, prouzrokovaču mrke pegavosti izdanaka.

Signum® se za zaštitu prouzrokovača truleži plodova i pegavosti izdanaka maline- didimele primenjuje u količini od 1.5-1.8 kg/ha. Sa zaštitom od pegavosti izdanaka i štetnih insekata treba nastaviti i posel berbe.

Signum u zaštiti maline

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Signum®
Formulacija:vodotopive granule (WG)
Aktivna materija:
  • 267 g/l Boskalid
  • 67 g/l Pyraclostrobin
Oznaka proizvodaEtiketa Signum® 100gUpustvo Signum®
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Signum®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Breskva

Breskva
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Moniloza
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) od pojave cvetnog balona, do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini
Trulež plodova
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) od pojave cvetnog balona, do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Celer

Celer
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva pegavost celera
1,0 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije

Jagoda

Jagoda
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva trulež
1,5 kg/ha 7 (u danima) Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Krompir

Krompir
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost krompira i paradajza
0,25 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, drugo tretiranje 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Luk

Luk
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Plamenjača
0,7 - 1,0 kg/ha 14 dana faze 11-47 BBCH skale

Malina

Malina
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Pegavost izdanaka maline
1,5 kg/ha 7 dana Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova
Siva trulež
1,5 kg/ha 7 (u danima) Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Paprika

Paprika
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva trulež
1,0 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Paradajz

Paradajz
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost krompira i paradajza
0,4 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Parazitna gljiva
0,7 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Peršun

Peršun
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost peršuna
1,0 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije

Višnja

Višnja
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Moniloza
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) prvo tretiranje: pred cvetanje, a drugo tretiranje u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala Dva puta u toku godine na istoj površini
Trulež plodova
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) prvo tretiranje: pred cvetanje, a drugo tretiranje u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala Dva puta u toku godine na istoj površini

Zelena salata

Zelena salata
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Lažna plesan (vrste salata)
1,5 kg/ha 14 dana BBCH 13 - 47 za sve patogene
Siva trulež salate
1,5 kg/ha 14 dana BBCH 13 - 47 za sve patogene

Šargarepa

Šargarepa
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost lišća mrkve
0,75 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.