BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija
Product Datasheet
новембар 2018
Herbicidi

Focus® Ultra

- Focus® Ultra je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Uništava uskolisne korove, i to u korenu. Posebno je efikasan prema onim korovima koji se teško suzbijaju.

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Odlično suzbija uskolisne korove, i to u korenu

- Ima široku primenu u velikom broju kultura

- Visokoselektivan na uzgajanim kulturama

Kontakt

Kontakt

Šećerna repa
Vinova loza

Mehanizam delovanja Focus® Ultra herbicida:

Travni korovi usvajaju Focus® Ultra herbicid preko lista i prenose u koren. Ubrzo posle primene korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle primene korov gubi boju, počinje da žuti, a 14 dana nakon toga korov je pocrveneo i potpuno se osušio. Visoko je selektivan na uzgajanim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se vreme primene određuje prema fazi porasta korova.

Upotreba Focus® Ultra herbicida:

- Focus® Ultra herbicid se upotrebljava prskanjem

- Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama ispod 14 °C i iznad 26 °C

- Međuredna kultivacija može se obavljati 12 dana posle primene preparata Focus® Ultra

Kukuruz

Focus® Ultra- primena preparata u zaštiti soje od divljeg sirka:

- Ukoliko je divlji sirak veličine oko 20cm, koristiti 1,5 do 2 litra Focus® Ultra herbicida po hektaru

- Najbolje je koristiti preparat za suzbijanje divljeg sirka kada soja cveta. Važno je zaštititi cvetove jer u suprotnom, soja može da ostane bez 2 ili 3 sprata na kojima se formiraju najbolje mahune.

Saveti za suzbijanje divljeg sirka u soji:

- Nikad ne treba mešati sredstva protiv divljeg sirka sa sredstvima protiv širokolisnih korova (kako se ne bi štetio list i cvet soje)

- Ne mešati sredstva protiv divljeg sirka sa folijarnim đubrivima (kako se ne bi štetio list i cvet soje)

- Pri prskanju, voditi računa da temperature ne prelaze 25 stepeni

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Focus® Ultra
Formulacija:koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija:
  • 100 g/l Cikloksidim
Oznaka proizvodaEtiketa Focus Ultra® 1l (272,2 kB)
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Focus® Ultra
Katalog proizvodaFocus Ultra flajer
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Krompir

Krompir
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha 70 (u danima) kada korovi imaju razvijena 3-5 listova jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Kukuruz sa dodatnim svojstvima

Kukuruz sa dodatnim svojstvima
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha CTM bez obzira na fazu porasta kukuruza, kada su korovi u fazi 3-5 listova jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Paradajz

Paradajz
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha 28 (u danima) kada korovi imaju razvijena 3-5 listova jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Suncokret

Suncokret
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha 70 (u danima) kada korovi imaju razvijena 3-5 listova jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Vinova loza

Vinova loza
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha OVP kada su korovi visine 20-30 cm. jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Voće

Voće
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha OVP U zasadima voća kada su korovi visine 20-30 cm. jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini

Zrno soje, soja

Zrno soje, soja
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
za suzbijanje jedgodišnjih travnih korova 0,75-1,0 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5-2,0 l/ha, za suzbijanje pirevine, zubače i svračice 3,0 -4,0 l/ha OVP kada korovi imaju razvijena 3-5 listova jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno) na istoj površini
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.