BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija

Tehnička podrška

Tim naših stručnih agronoma

 
 
 

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Goran Puhar
 • Tehnička podrška za region srednjeg i južnog Banata
Telefon+381 63 457 703
goran.puhar@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Ljubiša Milenković
 • Tehnička podrška za područje centralne i južne Srbije
Telefon+381 63 312 068
ljubisa.milenkovic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Siniša Šišić
 • Tehnička podrška za deo Srema, Mačvu, Kolubaru i Republiku Srpsku
Telefon+381 63 492 393; +387 66 295 311
sinisa.sisic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Milan Mašić
 • Tehnička podrška za region južne Bačke
Telefon+381 63 416 321
Faks+381 11 3093 423
milan.masic@basf.com

BASF Srbija d.o.o

 • BcS Nemanja Ivković
 • Tehnička podrška za zapadnu Bačku
Telefon+381 63 313 375
nemanja.ivkovic@partners.basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Dragan Maćoš
 • Tehnička podrška za region severne Bačke i Banata
Telefon+381 63 312 043
Faks+381 11 3093 401
dragan.macos@basf.com

BASF Srbija d.o.o

 • Vučko Bušatović
 • Tehnička podrška za deo južnog Banata, Braničevo, Beograd i Podunavlje
Telefon+381 63 314 479
vucko.busatovic@basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.