BASF Srbija zaštita bilja

Tehnička podrška

Tim naših stručnih agronoma

 
 
 

BASF Srbija d.o.o.

  • BcS Goran Puhar
  • Tehnička podrška za region srednjeg i južnog Banata
Telefon+381 63 457 703
Faks+381 11 3093 423
goran.puhar@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

  • BcS Aleksandar Stajić
  • Tehnička podrška za deo južne Bačke,deo Srema, Braničevo i grad Beograd
Telefon+381 63 356 371
Faks+381 11 3093 401
aleksandar.stajic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

  • BcS Ljubiša Milenković
  • Tehnička podrška za područje centralne i južne Srbije
Telefon+381 63 312 068
Faks+381 11 3093 401
ljubisa.milenkovic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

  • BcS Siniša Šišić
  • Tehnička podrška za deo Srema, Mačvu, Kolubaru i Republiku Srpsku
Telefon+381 63 492 393; +387 66 295 311
sinisa.sisic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

  • BcS Milan Mašić
  • Tehnička podrška za region južne i zapadne Bačke
Telefon+381 63 416 321
Faks+381 11 3093 423
milan.masic@basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.