BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija

BASF Agro Tim

Kontakti zaposlenih u našem timu

 
 
 

BASF Srbija d.o.o.

 • Vania Gortcheva
 • Direktor sektora Zaštite bilja za region Area West i Bugarsku

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Aleksandar Jotov
 • Marketing menadžer za region Area West
Telefon+381 63 658 310
Faks+381 11 3093 423
aleksandar.jotov@basf.com

BASF Srbija doo

 • Sandra Laušević
 • Direktor prodaje za Srbiju, Makedoniju, Republiku Srpsku, Crnu Goru i Albaniju
Telefon+381 11 3093 408
Broj mobilnog telefona+ 381 63 429 448
sandra.lausevic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • Marina Lazarević
 • Marketinška podrška za ratarske kulture
Telefon+381 11 30 93 451
Broj mobilnog telefona+381 62 800 43 10
marina.lazarevic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Anamarija Mašić
 • Marketinška podrška za voćarstvo, vinogradatsrvo i povrtarstvo
Telefon+381 63 309 491
Faks+381 11 30 93 423
anamarija.masic@basf.com

BASF Srbija d.o.o

 • Gordana Sučević
 • Marketing i komunikacije
Telefon+381 63 435 568
Faks+381 11 30 93 423
gordana.sucevic@partners.basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Dragan Maćoš
 • Menadžer za tehničku podršku za Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Republiku Srpsku
Telefon+381 63 312 043
Faks+381 11 3093 401
dragan.macos@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Dušica Bojović
 • Menadžer registracije preparata za RS, MN, BA, AL i MK

 • Anđela Obradović
 • Specijalista za registracije
Telefon+381 11 3093 409
Broj mobilnog telefona+381 63 313750
andela.obradovic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Mari Glavonjić
 • Logistika i controlling
Telefon+381 63 244 530
Faks+381 11 30 93 423
mari.glavonjic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • BcS Danijela Aleksandrović
 • Logistička podrška
Telefon+381 11 30 93 406
Broj mobilnog telefona+381 63 245 075
Faks+381 11 30 93 423
danijela.aleksandrovic@basf.com

BASF Srbija d.o.o

 • BcS Brankica Milenković
 • Logistika
Telefon+381 63 416 204
Faks+381 11 30 93 423
brankica.milenkovic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

 • Maja Repija
 • Logistika
Telefon+381 11 30 93 425
Broj mobilnog telefona+381 63 310914
maja.repija@partners.basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.