BASF Srbija d.o.o.

Osnovne informacije

Omladinskih brigada 90b

11070 Novi Beograd

ili Poštanski Fah 9809/218, 11200 Beograd 2

Telefon centrale: +381 11 30 93 400

 
 

Kontakti naših agronoma

Potražite stručnjaka u vašem kraju

 

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prilagodite veb stranicu vašim potrebama

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.