BASF - We create chemistry

BASF je vodeća hemijska kompanija na svetu - We create chemistry. Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije, naftu i gas. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom od preko 8.000 artikala pomaže kupcima iz preko170 zemalja sveta u realizaciji poslovnih uspeha i stvaranju boljeg životnog kvaliteta.

BASF Srbija d.o.o.

Firma BASF Srbija d.o.o. ima 30-ak zaposlenih. Kompanija BASF je preko svog predstavništva u Beogradu prisutna u Srbiji više od 25 godina. Osnivač firme BASF Srbija d.o.o. je BASF SE iz Ludvigshafena, Nemačka, sa 100% osnivačkog udela. BASF Srbija d.o.o. ima za cilj da na lokalnom tržištu realizuje osnovnu ideju koncerna BASF - da putem neprekidnih inovacija i proizvoda visokog kvaliteta koji kupcima pomažu da budu uspešni u svojim branšama i rade na poboljšanju životnog kvaliteta, bude vodeća hemijska kompanija na svetu. Proizvodni program obuhvata sredstva za zaštitu bilja, hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje i fine hemikalije, a plasira se na tržita Srbije, Makedonije i Republike Srpske.

Vizija:

Biti vodeći svetski lider u inovacijama u oblasti fitofarmacije, dajući pri tom značajan doprinos razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno bezbedne hrane i očuvanja životne sredine.

Misija:

U centru svih aktivnosti kompanije BASF i našeg stručnog tima nalazi se želja da udovoljimo potrebama naših krajnjih korisnika. Iskusan i motivisan tim i usluge koje nudimo čine nas snažnim partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi vrhunskog kvaliteta, očuvanje životne sredine i intenzivna edukacija poljoprivrednih proizvođača o primeni sredstava za zaštitu bilja predstavljaju opredeljenja koja su jasno definisana u poslovnoj politici kompanije BASF.

Prilagodite veb stranicu vašim potrebama

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.