Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Pulsar® Plus

Herbicidi

Veći prinos zrna i količina ulja po hektaru

Herbicid Pulsar® Plus se primenjuje u suncokretu koji je otporan na imidazolinon, Clearfield® Plus, suzbija monokotiledone i dikotiledone korovske biljke koje niču iz semena i parazitnu cvetnicu: volovod (Orobanche spp.).

Prednosti primene

Šta je "plus" u Clerfield® Plus tehnologiji?

- Veći prinos i veća količina ulja po ha.

- Veća efikasnost na korove sa herbicidom Pulsar® Plus koji sadrži inovativni ađuvant.

-Jednostavnije suzbijanje samoniklog suncokreta.

- Veća sigurnost proizvodnje.

- Isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta.

Opšte informacije

Naziv Pulsar® Plus
Formulacija Koncenrtovani rastvor (SL)
Aktivna materija 25 g/l Imazamox

Clearfield® Plus tehnologija je najmodernija zaštita od korova, koja kombinuje visoko prinosne hibride sa odličnom zaštitom od širokog spektra korova. Ovakva primena herbicida preko zemljišta i folijarno, obezbeđuje visoke prinose umanjujući zavisnost od vremenskih uslova.

Primenjuje se sa zemlje, folijarno, prskanjem. nije dovoljeno tretiranje iz vazduhoplova.

Clearfield® Plus tehnologija i preparat Pulsar® Plus se primenjuje isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta.

Inovativna formulacija u herbicidu Pulsar® Plus smanjuje površinski napon tečnosti i tako sprečava formiranje kapi na površini lista.

Nikada ne koristiti Pulsar® Plus kod obicnog Clearfield® hibrida suncokreta!

Zbog inovativne formulacije herbicida Pulsar® Plus dolazi do znatno povećanog usvajanja aktivne materije imazamoks koja znatno oštećuje već postojeće Clearfield® hibride suncokreta.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 1,2 - 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini.
Volovod 1,2 - 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini
Top