Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

Cambio®

Herbicidi

je selektivni sistemični i kontaktni herbicid

za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Prednosti primene

- Jedno od, do sada, najproverenijih i najsigurnijih sredstava protiv najvažnijih širokolisnih korova, a posebno protiv njivske palamide (Cirsiumarvense)

Opšte informacije

Naziv Cambio®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 90 g/l Dicamba, 320 g/l Bentazon
Oznaka proizvoda Cambio_1L
Sigurnosno-tehnički list CAMBIO

Spektar delovanja:

lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annus), divlje paprika (Polygonum spp.), kereče grožde (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), gorčika (Sonchus arvensis).

Mehanizam i simptomi delovanja:

Carnblo" ima dvostruko delovanje: jedan deo preparata deluje na površinu lista dok drugi deo ulazi u korov i uništava ga iznutra. Kao prvi simptom javlja se zaustavljanje rasta i uvrtanje korova. Zatim dolazi do pojave truljenja delova llšča i do postepenog uvenuča cele biljke. Na taj način obezbeduje delovanje na korove bez obzira na vremenske prilike.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u kraškim područjima, na vrlo slabim humoznim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti dikambe i na temperaturama preko 25˚C.

Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Ne sme se mešati sa cikloksidimom pri primeni u hibridima tolerantnih prema cikloksidimu.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je pšenica od faze 3 lista do kraja bokorenja jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je ječam od faze 3 lista do kraja bokorenja jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je kukuruz u fazi razvijena 3-4 lista jednom, na istoj površini u istoj godini
Top