Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Systiva®

Prvi fungicid kojim tretiramo seme a štitimo list!

Zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače.

Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systivu® koji se primenjuje direktno na seme zajedno sa osnovnim tretmanom semena, a efikasno deluje na bolesti lista.

Systiva®

pogledajte detalje primene proizvoda

Prednosti koje Systiva® daje poljoprivrednim proizvođačima su:

1. Nije potrebna rana primena fungicida

2. Štiti dugotrajno od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma (do 150 dana)

3. Pokazuje AgCelence® efekte, kao što su: povećana produktivnost, jači koren i biomasa izdanaka i bolja opšta vitalnost biljaka

4. Poboljšana otpornost na prezimljavanje

5. Veći prinos

Zahvaljujući Systivi®, koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. S obzirom da u proleće Systiva® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti

lista i stabla, to u startu obezbeðuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvoðači se više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve

Ove tvrdnje su se potvrdile u brojnim ogledima koje smo sproveli tokom 2017/2018 godine, gde su rezultati pokazali da se sa Systivom® zaista može preskociti prvi folijarni tretman u prolece.Poređenja su vršena sa fungicidima koja se najcešce koriste u te svrhe.

Kada je Systiva® na semenu ne morate da brinete o jesenjim tretmanima, kao ni o prvom prolećnom prskanju!

NAJZNAČAJNIJE BOLESTI LISTA NA KOJE SYSTIVA® DELUJE

KAKO SYSTIVA® DELUJE?

.

Systiva® sadrži novu, moćnu aktivnu supstancu Xemium® - poslednju inovaciju iz grupe SDHI inhibitora. Nakon tretiranja semena i setve Xemium® vrlo brzo prodire u biljku i ravnomerno se distribuira od korena do listova. Onog trenutka kada gljiva dođe u kontakt sa biljkama koje su tretirane Systivom®, Xemium® brzo prekida dotok energije i blokira metabolizam biljnog patogena. Rast gljivičnih ćelija se zaustavlja u trenu i gljiva ne može dalje da se širi i razvija. Pozitivno utiče na opštu vitalnost i dobar razvoj korenovog sistema, kao i sigurnije prezimljavanje biljaka u uslovima ekstremno niskih temperatura u toku zime.

UTICAJ SYSTIVE® NA PRINOS - JEČAM

.

Osim izuzetne efikasnosti na najznačajnije prouzrokovače lisnih bolesti, rezultati ogleda su nam takoðe pokazali i dokazali poztivan uticaj Systive® na visinu prinosa. Prosečan prinos ispitivanih sorti ječma sa

Systivom® u 2017/18. godini je bio 6,65 t/ha, dok je u kontrolnoj varijanti, gde je rađen osnovni tretman semena, prosečan prinos bio 6,19 t/ha.

Dobijeni rezultati ogleda, sprovedenih na više lokaliteta, pokazuju da je tretman semena sa Systivom® u proseku za 460 kg/ha dao veći prinos u odnosu na kontrolnu varijantu.

Top