Product Datasheet
јануар 2017
Fungicidi

Signum®

je sistemični preventivni fungicid

širokog spektra delovanja

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Prednosti primene

- Izuzetno široka registracija primene

- Najkompletniji fungicid na tržištu

- Povoljne ekotoksokološke osobine

- Dovoljno kratka karenca za uspešan tretman i bezbednu primenu

- Optlmalan broj različitih pakovanja

- Izrazita selektivnost za gajene biljke

- Preporučen u integralnoj zaštiti

Kontakt

Kontakt

Informacije o proizvodu

Opšte

Naziv:Signum®
Formulacija:vodotopive granule (WG)
Aktivna materija:
  • 267 g/l Boskalid
  • 67 g/l Pyraclostrobin
Oznaka proizvodaEtiketa Signum® 100gUpustvo Signum®
Sigurnosno-tehnicki listMSDS Signum®
Preuzmi besplatni PDF Reader

Detaljne informacije o kulturama i štetocinama

Breskva

Breskva
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Moniloza
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) od pojave cvetnog balona, do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini
Trulež plodova
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) od pojave cvetnog balona, do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Celer

Celer
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva pegavost celera
1,0 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije

Jagoda

Jagoda
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva grozdna plesan (loza)
1,5 kg/ha 7 (u danima) Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Krompir

Krompir
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost krompira i paradajza
0,25 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, drugo tretiranje 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Luk

Luk
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira)
0,7 - 1,0 kg/ha 14 dana Plamenjača (Peronospora destructor) - BBCH 13 - 48, siva trulež (Botrytis cinerea) - BBCH 41 - 47.

Malina

Malina
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva grozdna plesan (loza)
1,5 kg/ha 7 (u danima) Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova Dva puta u toku godine na istoj površini

Paprika

Paprika
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Siva grozdna plesan (loza)
1,0 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Paradajz

Paradajz
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost krompira i paradajza
0,4 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Parazitna gljiva
0,7 kg/ha 14 (u danima) Prvo tretiranje: na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini

Peršun

Peršun
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost peršuna
1,0 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije

Salata

Salata
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Lažna plesan (vrste salata)
1,5 kg/ha 14 dana BBCH 13 - 47 za sve patogene
Siva trulež salate
1,5 kg/ha 14 dana BBCH 13 - 47 za sve patogene

Višnja

Višnja
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Moniloza
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) prvo tretiranje: pred cvetanje, a drugo tretiranje u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala Dva puta u toku godine na istoj površini
Trulež plodova
0,562 - 0,75 kg/ha 14 (u danima) prvo tretiranje: pred cvetanje, a drugo tretiranje u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala Dva puta u toku godine na istoj površini

Šargarepa

Šargarepa
Kolicina primene
Karenca
Vreme primene
Number of application
Crna pegavost lišća mrkve
0,75 kg/ha 14 dana Preventivno, tokom vegetacije
Kontakt

Kontakt

Brza pretraga

BASF sredstva za zaštitu bilja

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.